Home
  Specialismen
  Waar werkzaam
  Links
  Contact
 
  Waar werkzaam  
 


De dagelijkse praktijk wordt gevoerd vanuit het Diaconessenhuis Voorburg (onderdeel Reinier de Graaf Groep), Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX te Voorburg (tel. 070-340 1304).

Op vrijdagmiddag wordt in MOOOF, Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag stembandonderzoek gedaan en adviezen gegeven aan professionele - en amateurzangers. De kosten van dit onderzoek zijn E 45 ex BTW en zijn niet verhaalbaar bij de zorgverekeraar. Een verwijskaart is net nodig. Mocht uit het onderzoek blijken dat medische behandeling noodzakelijk is, wordt een brieef aan de huisarts gegeven met de relevante gegevens voor verwijzing naar een foniater/KNO-arts.

Met enige regelmaat wordt er een spreekuur gehouden in Amsterdam Noord. Daarnaast wordt op verzoek op locatie (studio, theater etc) spreekuur gehouden.

Op de hoofdlocatie wordt beeldmateriaal bewaard op een centrale database server. Op de buitenlocaties wordt beeld =informatie bewaard op hardcopy (DVD).